GUAKIA TAINA-KE COMMUNITY WORKSHOPS

<>
<>
<>

TALLERES COMUNITARIO - 2007
<>

Taller Comunitario - Servicio de Extensión Agrícola Yabucoa
Community Work Shop - Agricultural Extension Service - Yabucoa

Estampas Tainas de Guakia Taina-ke
Taller Cultural Comunitario - Maunabo
Community Cultural Workshop - Maunabo

<>


Taller: Comunidades en Acción - Matuyas Bajo, Maunabo